• Bài viết

    Cảm tình - Tình cảm

    Cảm tình - Tình cảm

    Có rất nhiều khi, ta nhẫn tâm với một ai đó - người đã rất yêu quý ta....