• Bài viết

    Thu của hoài niệm

    Thu của hoài niệm

    “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổEm có nghe nai vàng hát khúc yêu đươngVà em...