• Single Content

    Bánh mứt Huế

    Nghệ nhân ẩm thực cung đình Huế - Hồ Hoàng Anh là một chuyên gia ẩm thực hàng đầu Việt Nam, bà là một trong những nghệ nhân phục dựng thành công nhiều dạ tiệc cung đình Huế. Sau đây là một số loại bánh Huế xưa mà bà phục dựng, có nhiều loại bánh lần đầu được nghe và được thấy như Bánh Gối, bánh Gấc, bánh Mứt trái cây, bánh trái Hồng, bánh Hoa, bánh Phất, bánh Khảo, bánh Như Ý, bánh Càn bánh Gối, mứt Bát Bửu, mứt Hoài Sơn, mứt hạt Dâu, mứt Cam Sành

    *****https://www.youtube.com/watch?v=9jINaVbVXnM