• Single Content

    Nơi nước biển không giao nhau

    Đã có hàng triệu du khách đến với Skagen (Đan Mạch) để chứng kiến ​​một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ: "song biển". Hiện tượng này có thể quan sát rõ nhất tại bãi biển Grenen, nơi biển Skagerrak và Kattegat gặp nhau với những đợt sóng vỗ liên tục, tạo nên đường biên giới với hai bên là hai màu nước khác nha*****https://www.youtube.com/watch?v=7YyaRCFi4do